top of page
Search
  • Writer's pictureMamwork oy

Mamworkin työnhaun vertaisryhmä ideoi yhdessä uusille urille

Updated: Dec 15, 2020

Kirjoittaja osallistui Mamworkin Urasparrailua ja pannukakkua -pilottiryhmään loka-marraskuussa 2020.


Oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kautta voi löytää unelmiensa työpaikan, jossa pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan. Mamworkin työnhaun vertaisryhmässä pureuduttiin osallistujien yksilöllisiin tilanteisiin yrittäen löytää ryhmän tuen avulla ratkaisuja uusien työkuvioiden löytämiseksi.Kuva: Kuva: Unsplash / CoWomen


Osallistuin syksyllä Mamworkin urasparrausryhmään, jossa yritimme yhdessä miettiä ratkaisuja urajumeihin, tilanteisiin, joissa kaipaa uralleen uutta suuntaa tai vaikkapa vauhtia työnhakuun. Pienessä ryhmässä jokaisen tilanne oli toki erilainen ja omanlaisensa, mutta kaikkia kuitenkin varmasti yhdisti se, että oli hakemassa jonkinlaista uutta suuntaa työlle ja uralle. Kolme kertaa järjestetyissä tapaamisissa pohdimme omaan uraan liittyviä kysymyksiä sekä nykyistä työelämää yleisesti. Ryhmän vetäjä Elina Söderlundin johdolla teimme erilaisia tehtäviä niin parityöskentelynä kuin työpajatyyppisesti koko ryhmän voiminkin.

Omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamisen kautta liikkeelle


Saimme käyttöömme materiaaleja, jotka auttoivat selvittämään omia vahvuuksia ja taitoja. Nämä voivat olla luonteeltaan pysyviä, sellaisia, joita olemme ehkä hyödyntäneet aiemmissa työtehtävissämme ja joista voi olla hyötyä tulevaisuudessakin. Ne seuraavat mukanamme siitä riippumatta missä tehtävässä olemme. Toinen osa taidoista taas on selkeästi tiettyyn tehtävään tai osaamiseen liittyviä.

Mielestäni yksi hyvä tapa pohtia omia taitoja on myös kysyä muutamalta ystävältä, kollegalta tai läheiseltä, millaisia taitoja ja ominaisuuksia itsellä heidän mielestään on. Näin voi saada ideoita siitä, millaisena muut sinut näkevät ja ehkä jopa uusia asioita, joita voit tuoda esiin osaamistasi ja persoonallisuuttasi työnhakutilanteessa esitellessäsi. Kuitenkin tärkeintä on tietysti selvittää mitä itse haluat uraltasi ja mikä juuri sinua työssä motivoi. Nämä pohdinnat ovat uuden uran ja työnhaun hyvä lähtökohta. Ajatusten ja vaihtoehtojen sparrailusta voi saada uusia näkökulmia omaan tekemiseen ja työelämän seuraavien askelten ottamiseen.

Uramuotoilu auttaa löytämään omannäköisen työn

Omien vahvuuksien ja taitojen selvittämisen jälkeen voi lähteä eteenpäin työuran tulevaisuuden konkreettisempaan tarkasteluun. Seuraava tehtävämme urasparrausryhmässä olikin uratavoitteiden käytännön askelten määrittäminen ja oman osaamisen sanoittaminen. Pohdimme ryhmässä yhdessä muiden kanssa vaihtoehtoja ja ehdotuksia toistemme tilanteisiin. On mielenkiintoista keskustella yhdessä muiden kanssa millaisia ratkaisuja tai vaihtoehtoja he löytävät omaan tilanteeseen. Tällöin voi saada sellaisia ideoita joita ei ole itse tullut ajatelleeksi.

Tulevaisuuden työn voi jopa muotoilla itse. Mitä jos voisit itse muotoilla oman työsi ja urasi suunnan? Ryhmän vetäjä kertoi meille tällaisia esimerkkejä tosielämästä. Tällöin työpaikkailmoituksiin vastaamisen sijaan kestityttäisikin etsimään omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyviä organisaatioita ja ottamaan näihin itse aktiivisesti yhteyttä. Sitran työelämätutkimuksen mukaan vain joka neljäs työllistyy avoimeen työpaikkaan. Jo pitkään on puhuttu piilotyöpaikoista, joista monet löytyvät usein verkostojen kautta. (Sitra, Työelämätutkimus 2017.)
Miksi pohtisin oman urapolun ratkaisuja vertaisryhmässä?

Oman uran ja osaamisen pohtiminen aina aika ajoin on varmasti jokaiselle hyödyllistä. Mamworkin urasparrausryhmän työpajamaisesta työskentelystä saatu vertaistuki ja ryhmän ohjaajan antama kannustava palaute on eteenpäin ajatuksissa vievää. Sen sijaan, että jäisi yksin miettimään uran seuraavaa suuntaa, voi olla hyödyllistä lähteä työstämään omia ajatuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Vertaisryhmässä tehtävän pohdinnan ja keskusteluiden kautta ideointi voi päästä uudelle tasolle ja lähteä luovemmin liikkeelle. Ryhmässä syntynyt verkosto myös seuraa mukana vertaisryhmän varsinaisen toiminnan päätyttyä, sillä tuki ja uravinkit ovat jatkuneet somen kanavien kautta. -Minna Salaspuro


Minna Salaspuro on viestinnän, markkinoinnin ja projektinhallinnan osaaja, jonka sydäntä lähellä on erityisesti vastuullisuus. Minnaa inspiroi uuden oppiminen, luonnossa liikkuminen sekä kestävän kehityksen mukaiset innovaatiot. Minnan Linkedin-profiili: linkedin.com/in/minnasalaspuro


Seuraava Urasparrailua ja pannukakkua -ryhmä alkaa jo tammikuussa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

123 views

Comments


bottom of page