top of page
Search
  • Writer's pictureMamwork oy

Suomalaisvanhemmat haluavat tehdä enemmän osa-aikatyötä.

Kyselytukimus: lähes 75 % haluaisi työskennellä myös hoitovapaan aikana.


Mamwork kysyi kevään 2018 aikana suomalaisilta pienten lasten vanhemmilta työn ja perheen yhteensovittamisesta. Yhteiskunnallisella tasolla käydään kiivasta keskustelua siitä, miten perhevapaat pitäisi hoitaa ja tasa-arvoa edistää, mutta me halusimme tietää, mitä suomalaiset pienten lasten vanhemmat itse asiasta ajattelevat.


Kyselyyn vastasi kaikkiaan 162 pienten lasten vanhempaa nettikyselynä.


Vastaukset nostivat selkeästi esille sen, että perheet kaipaavat tietoa ja valinnanvapautta. Jokaisen perheen tilanne on omanlaisensa, ja siihen vaikuttavat arvot, taloudellinen tilanne sekä omaan jaksamiseen liittyvät näkökulmat. Vastaajat kaipaavat yhteiskunnalta tietoa ja joustavuutta sekä erityisesti osa-aikatyön yleisempää hyväksyntää. Myös se, että hyviä osa-aikaisia työtehtäviä ei ole riittävästi tarjolla, koettiin ongelmalliseksi.


Lapsen syntymä ja hoitovapaa ovat selkeitä nivelkohtia työuralla. Jopa 90 % vastanneista oli harkinnut muutoksia työuralle, ja iso osa oli ryhtynyt tuumasta toimeen. Yleisin toimenpide oli uuden työpaikan hakeminen, mutta moni kouluttautui uuteen ammattiin, hankki lisäkoulutusta tai ryhtyi yrittäjäksi.


Taustalla muutoksiin ovat useimmiten muuttuneet perusarvot. Eräs vastaajista kertoo näin: ”Hoitovapaalla aloin miettiä elämää enemmän lapsen ja perheen näkökulmasta, uran merkitys väheni selvästi. Töihin palatessani huomasin pystyväni paitsi tehokkaampaan työskentelyyn myös suhtautumaan työkavereihin ja asiakkaisiin inhimillisemmin ja ymmärtäväisemmin. Koin myös entistä tärkeämmäksi työhyvinvoinnin ja töissä viihtymisen.”


Osa-aikainen työskentely hoitovapaalla mahdollistaa monia asioita. Vastaajat haluaisivat työskennellä enintään 50 h /kk ja tärkeimpiä syitä hoitovapaalla työskentelyyn ovat taloudellinen tilanne, halu ylläpitää omaa osaamistaan sekä aikuiskontaktit. Osa vastaajista olisi halunnut työskennellä hoitovapaan aikana, mutta sopivia työmahdollisuuksia ei ole löytynyt. Vain noin neljäsosa (26 %) vastaajista ei kokenut hoitovapaalla työskentelyä mielekkääksi vaihtoehdoksi.


Äidit kokevat myös verkostot tärkeiksi. Suositumpia verkostoitumis- ja kohtaamispaikkoja ovat MLL:n ja seurakuntien kerhot, mutta monet tapaavaat myös netissä ja Mothers in Business –verkoston tapaamisissa. Verkostojen merkitys on suuri myös tiedonsaannissa, sillä suurin osa vastaajista koki, ettei tietoa osa-aikatyöstä tai työn ja perheen

yhteensovittamiseen liittyvistä tuista ollut tarjolla. Tietoa löytää, kun sitä osaa itse kaivaa, mutta vertaisilta saadut neuvot ovat hyvin olennaisia tietoa etsittäessä.


Työelämän paineet koetaan toisinaan kohtuuttomiksi ja vastaajat kaipaavat työelämän joustoja koko perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kahden vanhemman kokopäiväinen työ pienlapsiperheessä koettelee helposti jaksamista.


Mamwork Oy haluaa olla mukana tekemässä suomalaisesta työelämästä parempaa. Tarjoamme osa-aikaisia töitä hoitovapaalla oleville vanhemmille ja yrityksille osaavaa työvoimaa.
Jos haluat lisätietoja kyselytutkimuksestamme, ota yhteyttä:


Pia Lemmetty

Puh. 040 753 1057


Elina Purho

94 views0 comments

Comments


bottom of page