top of page

Asiantuntijat

Mamworkin verkostoon kuuluu eri alojen asiantuntijoita digimarkkinointiguruista kielenkääntäjiin ja taloushallinnon taikureista koulutusalan taitaviin tekijöihin.

Levitating Objects

Asiantuntija

Oletko oman alasi asiantuntija, joka haluaisi tehdä projekteja tai osa-aikaisia töitä?

Voit olla hoitovapaalla, freelancer, yrittäjä – tai vaikka omaishoitaja. Voit tulla mukaan myös, jos olet kokenut seniori, joka etsii uusia haasteita. Tärkeintä on, että pystyt itsenäiseen työhön ja sinulla on reipas työote ja halu auttaa asiakasta.

Miksi asiantuntijaksi?
 

Mamwork tarjoaa mahdollisuuksia osa-aika ja projektityöhön monenlaisissa asiakasyrityksissä. Pyrimme löytämään kiinnostavia tehtäviä asiantuntijan elämäntilanteen ja kokemuksen mukaan. 

Näin liityt asiantuntijaverkostoon

Haluatko mukaan? Lähetä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi sähköpostilla osoitteeseen info@mamwork.fi

HUOM! Olemme luopumassa aiemmin käytössä olleesta Talent Adore -järjestelmästä. Sinne tallennetut tiedot säilyvät käytössämme, mutta emme ota vastaan sitä kautta enää uusia rekisteröitymisiä. 

Voit liittyä asiantuntijaverkostoomme  myös tutustumalla ensin asiantuntijana toimimiseen lyhyen verkkokurssin avulla Mamwork Akatemiassa. Voit rekisteröityä Mamwork Akatemiaan tästä. Rekisteröityminen ei maksa mitään, ja rekisteröidyttyäsi voit ilmoittautua maksuttomaan perehdytyskoulutukseen. 

Mamwork tarjoaa lyhytkestoisia projekteja tai osa-aikatöitä asiakasyrityksissämme

 

Mamworkin asiantuntijana pääset itse tekemään projektisuunnitelman ja toteuttamaan projektin suunnitelman mukaisesti. Toimit itsenäisesti ja käytät omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi asiakasyritystemme hyväksi. Työ on pääosin, projektista riippuen, etätyönä tehtävää työtä. Projektin asiantuntijana voit itsenäisesti asiakkaan kanssa määritellä projektin aikataulun.


 

Projektit vaihtelevat asiakkaan ja toimialan mukaan

 

Projektit voivat liittyä esimerkiksi taloushallinnon kehittämiseen, uuden tietojärjestelmän arviointiin ja hankintaan, markkinointikampanjan suunnitteluun, rekrytointiprosessin läpiviemiseen tai vaikkapa toimitilan suunnitteluun – sinusta ja osaamisestasi riippuen!


 

Miten homma käytännössä toimii?

 

Hyvin suunniteltu projekti on palvelumme lähtökohta.

 

Mamwork välittää asiantuntijoita projektiluontoisiin työtehtäviin, joten projektin tarkka määrittely on erittäin tärkeää. Projektin omistajana yrityksen edustaja määrittelee työkokonaisuudelle tavoitteet ja arvioi työmäärän. Mamworkin asiantuntija tuo tähän oman näkemyksensä työn vaiheista, tehtävistä ja vahvistaa tai muokkaa työmääräarviota.

 

Projektin aikana Mamworkin asiantuntija vastaa projektista ja sen etenemisestä.  Asiakasyritys huolehtii, että asiantuntijalla on projektiin sitoutunut vastuuhenkilö ja myös aikaa projektin läpiviemiseen. Mamwork hoitaa käytännön asiat, kuten sopimukset, laskutuksen ja palkkion maksun.

 

Mamworkilla on vakiomuotoinen projektisuunnitelma, joka sisältää mm. projektin tavoitteet, työvaiheet ja tehtävät, työmäärän, projektin raportit, raportointiaikataulun ja suunnitelman projektin etenemisestä.

 

Kuinka prosessi etenee?

 

Mamworkin ja asiakasyrityksen yhteistyön alkaessa, etsimme asiantuntijaverkostostamme projektiin parhaiten sopivan asiantuntijan.

 

Mamwork briiffaa asiantuntijan asiakkaan tarpeesta ja projektista. Tämän perusteella asiantuntija tekee projektisuunnitelmaehdotuksen Mamworkin projektisuunnitelmapohjan avulla. Suunnitelmassa on määritelty mm. aikataulu, tavoitteet, projektin vaiheet ja tehtävät, työmäärä, projektin tuotokset ja/tai raportit, statusraportointiaikataulu ja yhteinen tarvittava aika yrityksen projektivastaavan kanssa.

 

Projektisuunnittelutapaamisessa tarkennetaan projektisuunnitelmaa yhdessä asiakasyrityksen ja asiantuntijan kanssa.  Tapaamisen jälkeen asiantuntija laatii lopullisen projektisuunnitelman.

 

Tapaamisen jälkeen Mamwork tekee asiakkaalle tarjouksen. Tarjous perustuu asiantuntijan tekemään, tarjouksen liitteenä olevaan projektisuunnitelmaan. Asiakkaan ostopäätöksen jälkeen projekti on mahdollista aloittaa heti projektisuunnitelman mukaisesti.

Projektin aikana Mamworkin asiantuntija vastaa siitä, että projekti etenee suunnitellusti, aikataulut pitävät ja sovitut tavoitteet saavutetaan.

 

Projektin jälkeen sekä asiakas että asiantuntija hyväksyvät projektin suoritetuksi. Palkkio maksetaan projektin päätyttyä, ellei projekti ajoitu useamman kuukauden ajalle, jolloin palkkio maksetaan kuukausittain. 

bottom of page